Vogels in onze wijk

Edwin Gravekamp, één van de bewoners aan de Rozemarijntuin heeft deze bijdrage geschreven over de vogels in onze wijk.

“Onze wijk is in de afgelopen jaren een stuk groener en schoner geworden. Er zijn een aantal opruimers in ons midden die er regelmatig op uit trekken om zwerfafval rond de Rozemarijntuin, Marjoleintuin, Tijmtuin en de scholen op te ruimen. Ook zijn enkele tuinen zijn groener geworden (ook een aantal waar de tegels het gewonnen hebben van het gras) en ook rond de scholen is er beter groenbeheer en zijn er nieuwe bomen aangeplant.

Dankzij de vogeltelling die er elk jaar gedaan wordt door een aantal vogelaars zien we dat mede door die inspanningen er meer vogels te vinden zijn rond de diverse “kruidentuinen”. Begin dit jaar zijn er namelijk meer Huismussen, Koolmezen en Vinken geteld in onze wijk. En dat is goed nieuws want de eerste waren in de laatste jaren sterk teruggelopen in aantallen en de Mezen & Vinken hebben we nodig als natuurlijke vijand van oa de Eikenprocessierups.

 

Naast het vergroenen van de wijk kunnen we de vogels ook helpen met gelegenheid tot nesten. Nu zijn er een aantal bewoners die hun daken en schoorstenen niet al te goed in de gaten houden en daar onbewust de Mussen en vooral Kauwtjes helpen die daar weer dankbaar gebruik van maken.

Een wat structurelere en minder infasieve optie is nestkasten ophangen voor de diverse vogelsoorten in de wijk. Er wordt gekeken naar een mogelijkheid om nestkasten op te gaan hangen in de wijk in samenwerking met School “De Regenboog” en mogelijk ook met financiele ondersteuning van Woningcorporatie Vesteda. Vesteda heeft inmiddels al kasten voor vleermuizen op de zijmuren van de flat aan de Rozemarijntuin bevestig en ondersteund de Vogelbescherming Nederland. Maar misschien kunnen ze ook ons initiatief ondersteunen. In een volgende nieuwsbrief hoop ik wat meer daarover te kunnen vertellen.

Voor de nestkasten van de Mezen, Vinken, Mussen en al dan meer moeten er wel muren beschikbaar zijn naast de diverse bomen waar een kast op zal worden gehangen.  Via de buurtvereniging (of spreek mij eens aan) horen we graag of mensen bereid zijn om 1 of 2 kasten aan hun huis te bevestigen. Afhankelijk van de reacties kunnen we dan een inventarisatie doen en bepalen waar we welke kasten zullen ophangen. In verband met met de territoria en “wooneisen” van de vogels kan dat nog een uitdaging worden.

In de tussentijd kan een ieder wat inspiratie op doen door de tuin vogelvriendelijker te maken (scheelt uiteindelijk in slaken, rupsen en ander ongedierte) of een cursus tuinvogels in Nederland (beide gratis) op de site van de Vogelbescherming.”

Ondertekening adoptieovereenkomst

Op 21 december is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van de speeltuin en de buurtmoestuin door het ondertekenen van de adoptie overeenkomst tussen de Gemeente Leiderdorp en Buurtvereniging De Kruidentuin. Met deze ondertekening is voor beide partijen een belangrijke stap gezet. Zo is het voor de gemeente de eerste grootschalige adoptie. Voor de buurtvereniging is dit het sein om de plannen in daden om te zetten.

15578545_1852912984984118_8605610047736487139_n

10354185_1852913068317443_4928188617465890593_n

 

Update speeltuin Rozemarijntuin

IMG_2581

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een overeenkomst met de gemeente Leiderdorp waarbij de vereniging het speeltuintje en het groen er om heen gaat adopteren. Aanleiding voor deze plannen waren de voornemens in 2014 van de Gemeente Leiderdorp om de speeltuin om te vormen. Vorig jaar hebben we na een ontwerpmiddag met de bewoners en landschapsarchitect Eric Douma een nieuw ontwerp gemaakt. Dit ontwerp voorziet in een speeltuin met daarnaast een moes- en kruidentuin. Download het ontwerp hier.

We horen graag van bewoners die het leuk vinden en/ of verstand hebben van beplanting en het aanleggen en onderhouden van moestuinen: info@bvdekruidentuin.nl