Edwin Gravekamp, één van de bewoners aan de Rozemarijntuin heeft deze bijdrage geschreven over de vogels in onze wijk.

“Onze wijk is in de afgelopen jaren een stuk groener en schoner geworden. Er zijn een aantal opruimers in ons midden die er regelmatig op uit trekken om zwerfafval rond de Rozemarijntuin, Marjoleintuin, Tijmtuin en de scholen op te ruimen. Ook zijn enkele tuinen zijn groener geworden (ook een aantal waar de tegels het gewonnen hebben van het gras) en ook rond de scholen is er beter groenbeheer en zijn er nieuwe bomen aangeplant.

Dankzij de vogeltelling die er elk jaar gedaan wordt door een aantal vogelaars zien we dat mede door die inspanningen er meer vogels te vinden zijn rond de diverse “kruidentuinen”. Begin dit jaar zijn er namelijk meer Huismussen, Koolmezen en Vinken geteld in onze wijk. En dat is goed nieuws want de eerste waren in de laatste jaren sterk teruggelopen in aantallen en de Mezen & Vinken hebben we nodig als natuurlijke vijand van oa de Eikenprocessierups.

 

Naast het vergroenen van de wijk kunnen we de vogels ook helpen met gelegenheid tot nesten. Nu zijn er een aantal bewoners die hun daken en schoorstenen niet al te goed in de gaten houden en daar onbewust de Mussen en vooral Kauwtjes helpen die daar weer dankbaar gebruik van maken.

Een wat structurelere en minder infasieve optie is nestkasten ophangen voor de diverse vogelsoorten in de wijk. Er wordt gekeken naar een mogelijkheid om nestkasten op te gaan hangen in de wijk in samenwerking met School “De Regenboog” en mogelijk ook met financiele ondersteuning van Woningcorporatie Vesteda. Vesteda heeft inmiddels al kasten voor vleermuizen op de zijmuren van de flat aan de Rozemarijntuin bevestig en ondersteund de Vogelbescherming Nederland. Maar misschien kunnen ze ook ons initiatief ondersteunen. In een volgende nieuwsbrief hoop ik wat meer daarover te kunnen vertellen.

Voor de nestkasten van de Mezen, Vinken, Mussen en al dan meer moeten er wel muren beschikbaar zijn naast de diverse bomen waar een kast op zal worden gehangen.  Via de buurtvereniging (of spreek mij eens aan) horen we graag of mensen bereid zijn om 1 of 2 kasten aan hun huis te bevestigen. Afhankelijk van de reacties kunnen we dan een inventarisatie doen en bepalen waar we welke kasten zullen ophangen. In verband met met de territoria en “wooneisen” van de vogels kan dat nog een uitdaging worden.

In de tussentijd kan een ieder wat inspiratie op doen door de tuin vogelvriendelijker te maken (scheelt uiteindelijk in slaken, rupsen en ander ongedierte) of een cursus tuinvogels in Nederland (beide gratis) op de site van de Vogelbescherming.”